RK Slovenije
Območno združenje Slovenske Konjice

Stari trg 41,
3210 Slovenske Konjice

Davčna številka: 70964149
TRR: SI5661000-0015088794
 

Tel.: (03) 757 25 70
Faks: (03) 757 25 71
Gsm: 041 564 924

E-pošta:
slov-konjice.ozrk@ozrks.si
 

Uradne ure:
Po predhodnem dogovoru!

 

Skladišče za izdajo oblačil odprto:
Ponedeljek in Sredo med 9h-12h
Torek, Četrtek in Petek: ZAPRTO

Sprejem oblačil:

Oblačila sprejemamo vse dni v  tednu

od 7h - 15h

Pohištva in ostalih pripomočkov NE SPREJEMAMO

Predsednica:
Irena Nečemer

Podpredsednica:
Jolanda Potočnik

Strokovna služba:
Renata Gabrovec, sekretarka
Petra Lamut Pavlič, strokovna sodelavka

 

 

 

 

 


 

 

OZ RK Slovenske Konjice izvaja

70 - URNI TEČAJ USPOSABLJANJA EKIP IZ PRVE POMOČI
 

Na podlagi Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah (Ur.list št. 92/2007 str. 12323, 3.člen) je potrebno v gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah s 50 do 300 zaposlenimi delavci, otroki, učenci, varovanci ali oskrbovanci na istem mestu, organizirati najmanj eno ekipo in na vsakih nadaljnjih 300 oseb še po eno dodatno ekipo prve pomoči. V manjših družbah (z do 50 ljudi ali kadri), pa mora imeti po predpisih tečaj prve pomoči civilne zaščite najmanj en delavec.

Program vsebuje 70 ur predavanj, ki so razdeljena v teoretični in praktični del. Teoretični del obsega približno tretjino predvidenega časa, ostalo pa so vaje v oskrbi ponesrečenca ali nenadno obolelega. V okviru teoretičnega dela je praviloma sprejemljivo do 30 tečajnikov, na praktičnem pa do 15 tečajnikov na predavatelja. Tovrstne standarde priporoča tudi Evropska unija, zato je dobro, da se upošteva omenjeno število poslušalcev kot maksimum.

 

8 - URNI  TEČAJ IZ PRVE POMOČI

Pripravljen imamo tudi 8 urni program za gospodarske in negospodarske družbe, ki so dolžna po Zakonu o varnosti in zdravju pri delu ( Uradni list 136/2006 ) usposobiti kadre iz prve pomoči na delovnem mestu, ki ga je potrdil Strokovni center za prvo pomoč pri RKS in vsebuje osnovna poglavja iz nudenja prve pomoči za poškodbe, ki so pri delu v industriji in drugih ustanovah najpogostejša.

Program vsebuje 8 ur predavanj, ki so razdeljena v teoretični in praktični del. Teoretični del obsega približno tretjino predvidenega časa, ostalo pa so vaje v oskrbi ponesrečenca ali nenadno obolelega. V okviru teoretičnega dela je praviloma sprejemljivo do 20 tečajnikov, na praktičnem delu pa do 10 tečajnikov na predavatelja.


 

Podeli:
Znamka Aplikacija Daruj kri Telekom Slovenije Canon Revoz BESSY Anonimna e-prijava nasilja v družini Lek Pošta Slovenije NLB KRKA Tuš SKB NLB Vita Unicredit bank Luka Koper Si.mobil Petrol Mercator BSH BTC SAZAS Geoplin Medis MINT mitja Stopimo skupaj MDDSZ Sklad